top of page

Norsk Lundehund Klubb

Det var i siste liten at Norsk Lundehund Klubb ble stiftet av. 2 år tidligere var det bare fire hunder i live som man visste var av ren rase. 1 tispe og to hannhunder fikk valper og er stamfedre til alle nålevende Lundehunder.

 

Før 1960 var det bare 4 Lundehunder igjen på Værøy som senere ble brukt i avl. En av disse hundene kom fra Overhalla til Værøy, de andre levde i Måstad. Hunden fra Overhalla var opprinnelig fra Værøy. Det var også noen andre Lundehunder i landet, men hvor mange vet man ikke. Det eneste som er sikkert er at ingen av disse Lundehundene kom i avl. I 1960 ble valpene Rune, Rind og Eir født. Disse tre valpene ble sendt til Eleanor Christie i Oslo. Samme år ble valpene Lord og Piljo født.En av hundene som ble født rundt 1960 men aldri kom i avl var Lundehunden Roy. Bildet viser Roy og Gunvald Jakobsen i 1961. Gunvald var sønn av Jonas Jacobsen som eide Roy. I bakgrunn sees bygda Fiskefjord hvor Roy bodde på gården som sees rett over Roys hode på bilde. 


I 1962 var det ca. 10 Lundehunder på Østlandet. Eleanor Christie tok initiativ til å danne en spesialklubb for rasen. Noen interesserte kom sammen hjemme hos henne i Oslo. De besluttet å holde et nytt møte hos Carl Frimann Clausen. På dette møte ble klubben stiftet, 22. november 1962. Klubbens første leder ble Eleanor Christie.

 

Det ble under møtet meldt inn 21 medlemmer. Den første ordinære generalforsamling ble holdt i februar 1963. Det midlertidige styret ble der valgt ordinært styre. Klubben fikk offisielt navnet Norsk Lundehund Klubb. Man besluttet også å bli oppatt i Norsk Kennelklub.
I dag har Norsk Lundehund Klubb nesten 100 % oppslutning i Norge blant Lundehund eiere. I tillegg har klubben medlemmer i bl.a. Sverige, Finland, Danmark, England, Sveits, Tyskland, USA, Frankrike og Luxemburg.

Gunvald og Roy
bottom of page